Mersin’de 2021 Çevrenin Yılı Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, büyüyen iklim krizi ile mücadele ve doğayı korumak adına 2021 yılında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen projeler, katı atıktan elektrik enerjisi üretimi, denetimlerle denizin ve canlıların korunması, hafriyat atıkları ve haşereyle mücadelenin yanı sıra eğitimlerle gençlerin ve çocukların bilinçlenmesini sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 2021 yılını dolu dolu geçirdi.

692 bin 101 ton atık bertaraf edildi, 62.358,23 MW elektrik üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da evsel atıkları bertaraf ederek hem çevreyi korumayı hem de çöp olarak adlandırılan atıkları ekonomik değere dönüştürmeyi sürdürdü. “Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi” ile temiz bir çevre oluşturmak için çöpten değer üreterek, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayan Büyükşehir, 2021’de Mersin Merkez Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, Tarsus Gürlü Katı Atık Depolama Tesisi ve Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde toplam 692 bin 101 ton evsel katı atığı bertaraf etti.

9 adet Aktarma İstasyonu aracılığıyla Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan Düzenli Depolama Tesisleri’ne taşınıp bertaraf edilen atıklardan 2021 yılında toplam 62.358,23 MW elektrik üretildi. Büyükşehir, bu sayede tesisin elektrik ihtiyacını kendi ürettiği elektrikten karşılayarak tasarruf sağladı.

Hafriyat atıklarının çevreye zararı engelleniyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi; Mersin genelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetiminin sağlanması ve çevreye kontrolsüz dökümün önüne geçilmesi amacıyla çalışıyor. Mahalli Çevre Kurulu kararı ile izin verilen 2 hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dolgu alanı, Hafriyat Denetim Kurulunca izin verilen 15 dolgu alanı bulunuyor. 2021 yılı içerisinde 4 bin 901 adet hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı denetimi gerçekleştirilirken, Hafriyat Atıkları Dolgu Projesi kapsamında depolama alanlarında 198 bin 968 metreküp atık bertaraf edildi.

3 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye’de etkisini gösteren Koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde bertaraf ediyor. 2021 yılında da etkisini sürdüren salgın sürecinde sıkı çalışma rutinini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca toplam 3 milyon 32.7 bin kilo tıbbi atık toplayarak bertaraf etti.

Büyükşehir birimlerinden toplam 30 bin ton geri dönüşebilir atık toplandı

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; Büyükşehir’e ait 57 bina ve yerleşkede 2021 Ocak ayı itibariyle sıfır atık sistemine geçildi. 52 bina ve yerleşkeye 450 adet üçlü sıfır atık ayrıştırma setleri yerleştirilirken, tüm birimlerde yaklaşık 30 bin ton geri dönüşebilir atık, evsel atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Temizlik ekipleri ile Mersin’in caddeleri tertemiz

13 ilçede cadde, bulvar ve 15 metre üstü sokakların temizliği aralıksız ve planlı bir şekilde temizlik personeli tarafından sürdürülürken, 2021 yılı içerisinde 3 bin 316 adet talep, öneri ve şikâyet değerlendirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 277 temizlik personeli, 3 adet su arazözü, 11 adet 1.5 metreküp vakumlu yol süpürme aracı ve 19 adet 7/10 metreküp vakumlu yol süpürme aracı ile aralıksız ve planlı bir şekilde rutin olarak temizlik yapıyor.

 Haşere ile biyolojik ve etkin mücadele

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, haşeresiz bir Mersin için tüm ilçelerde ilaçlama çalışmaları sürdürüyor. Larva oluşumuna neden olan kaynak noktalarını belirleyerek periyodik aralıklarla ilaçlama çalışması yürüten ekipler, Mersinlilerin her mevsimi rahat geçirmesini sağlıyor. 425 personel; 111 araç, 14 adet Termal Fog, 82 adet Holder-Atomizör, 92 adet El Dumanlama ekipmanları ile dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, mezbahalar, kurban kesim yerleri, gübrelik alanlar, çöp toplama alanı, atık su arıtma tesisleri gibi yaklaşık 75 bin 304 adet kaynak noktasında 20-25 günlük periyotlarla 796 bin 404 kez larva, uçkun ve rezidüel ilaçlaması yapıldı.

Sivrisinek larvalarına yönelik lepistes balıkları ile yapılan biyolojik mücadele kapsamında; Akdeniz, Aydıncık, Mezitli, Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinde toplam 79 mahallede bulunan 2 bin 500 havuza lepistes balığı bırakan ekipler, bu sayede ilaçtan tasarruf sağlıyor.

Deniz denetimleri ile hem Mersin denizi hem de canlıları güvende

Daire bünyesindeki Deniz Denetim Ekibi; ikisi yüksek donanıma sahip olmak üzere toplamda üç denetim teknesi ve drone ile belirlenen alanda tüm deniz araçlarının denize yasadışı olarak atık boşaltımını engellemek amacıyla 7/24 esasına göre denetimler gerçekleştiriyor. Denize yasadışı sintine, atık su, katı atık ve atık yağ bırakan deniz araçlarını tespit ederek cezai işleme tabi tutan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerle Mersin denizini de içinde barındırdığı canlıları da koruyor. 2021 yılında 226 denetimde atık bırakan 5 deniz aracına toplam 11 milyon 906 bin 69 lira cezai işlem uygulandı.

 Çevre Günü etkinlikleri ve eğitimlerle farkındalık çalışmaları   

Çevre konusunda vatandaşların dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası’nda çevre etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerin yanı sıra okullarda düzenlenen eğitimlerle de çocukların ve gençlerin çevre, doğa, iklim krizi, ekosistem gibi konularda bilinçlenmesi sağlanıyor.

Denizin dibi de yüzeyi de temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait teknolojik ve yüksek donanıma sahip Abanoz isimli deniz süpürgesiyle, Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Mersin Körfezi bölgesinde doğrudan ya da dolaylı olarak denize ulaşan ve deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan katı atıklar rutin olarak toplanıyor. Ayrıca Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesinde barınan teknelerin arasında ve karadan alınamayan deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan katı atıkların alınabilmesi için fiber tekne kullanılıyor. Ekipler, bu kapsamda 2021 yılında toplam 267,93 metreküp atık toplarken, insan ve kara kaynaklı deniz kirliliğine farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan ‘Deniz Dibi Temizleme etkinliklerinde ise toplam 25 metreküp deniz çöpü çıkarıldı. Dünya Çevre Haftası etkinliği kapsamında ise deniz dibi temizliği faaliyetlerinde toplamda 15 metreküp çöp denizden çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan çöpler halkın sergisine sunularak çevresel farkındalık oluşturuluyor.

 Büyükşehir, Temiz Akdeniz için düğmeye bastı

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleştirilen ve Akdeniz’e kıyısı olan 5 Büyükşehir’in iş birliğini içeren Temiz Akdeniz Projesi’nin ana paydaşlarından olan Büyükşehir Belediyesi, örnekleme çalışmalarına başladı. Proje; bölge halkına farkındalık kazandırma, Mersin/İskenderun Körfezi kara ve denizden su kalitesi izlenmesi, yapılan çalışmalar sonucu bölgeye özgü ekosistem modelinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir bu projenin yanı sıra Mersin adına gerçekleştirilecek “Temiz Akdeniz için Ekosistem Tabanlı İzleme ve Yönetim Planı Projesi” kapsamında ODTÜ DBE arasında ortak çalışma protokolü imzalayarak saha örnekleme çalışmalarına başladı.  Her 15 günde bir olmak üzere toplamda 24 adet olarak planlanan örnekleme çalışmalarının 2021 yılı içerisinde 13’ü gerçekleştirilerek, alınan numuneler analiz edilmek üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve MESKİ laboratuvarlarına teslim edildi.

Mersin’in Sera Gazı Envanteri Raporu hazırlandı

2020-2024 Stratejik Planı’nda bulunan Mersin İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması kapsamında Mersin İli Sera Gazı Envanteri Hazırlama çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda Sera Gazı Emisyon Envanteri Hazırlama Projesi Raporu tamamlandı. Çalışmalar doğrultusunda Mersin ili toplam sera gazı emisyonu 15.295.008 tCO2e/yıl olarak hesaplandı. Büyükşehir, Mersin İli İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı hazırlıklarını da sürdürüyor.

 Türkiye’de bir ilk: İklim ve Çevre Bilim Merkezi

Tamamlandığında Türkiye’de ilk olacak olan İklim ve Çevre Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında daire başkanlığı bünyesinde teknik bir ekip oluşturuldu. Kasım 2021’de ihalesi gerçekleştirilen Merkez için çalışmalara başlandı.

Tekstil, atık pil ve atık yağlar toplanıyor, ekonomiye kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her türlü atığın çevre ve canlı yaşamını olumsuz etkilememesi için sürdürülebilir çalışmalar yaparak, hem tekstil atığı hem atık yağ hem de atık pilin toplanabilmesi adına lisanslı firmalarla iş birliği içerisinde çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilen lisanslı firmalar aracılığıyla tekstil atıkları ve giysiler, atık yağ ve atık pil geri dönüşüm kutularında toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında toplam 291 bin 884 kilogram tekstil atığı, 199 bin 217 kilogram bitkisel atık yağı, 2 bin 584 kilogram atık pil toplandı.

Bir yanıt yazın